Prixel ett kalkylprogram för VVS-branschen
Prixel är ett tillägg till Excel som gör det möjligt att lägga in VVS-artiklar med priser och rabatter i ett excelark. I programmet finns en databas med artiklar, priser och rabatter. Artiklarna och priserna finns med vid installationen men rabattavtalet måste läsas in separat från en fil som leverantören tillhandahåller.

Vid prisförändringar görs en uppdatering via webben. Då såväl artiklar som priser och program uppdateras.

Programmet är anpassat till Excel2003 och senare
Programmets funktioner
Artikel registrering
Menyer
Sök funktioner
Installation
Installation i Excel2010
Installation i Excel2003
Program funktioner 
Artikel registrering 
När man registrera antalet i kolumn A och ett artikelnumret i kolumn B så hämtar programmet alla behövliga uppgifter ifrån databasen och lägger ut dem i kolumnerna C-J. Cursern hoppar automatiskt mellan kolumn A och B när man trycker på retur/enter tangenten. Man kan med fördel gruppera artiklarna genom att låta en rad vara tom. Man kan även lägga in rubrikrader. Rubriken bör då skrivas i kolumn C.

Menyer 

Stäng Prixel
Avslutar programmet och Excel fungera som vanligt igen.

Justera bredden
I vissa fall kan kolumnbredden göra att siffrorna inte kan läsas. Klickar man på den här menyn så korrigeras alla kolumnbredder.

Infoga summor
Klickar man på den här menyn så infogas summor på den rad som cursern står på. Cursern måste stå på första tomma rad under en artikelrad. Summorna som beräknas är då för den grupp artiklar som är strax ovanför. Dvs upp till nästa tomma rad.

Legeringstillägg
Klickar man på den här menyn så läggs ett  pristillägg ut för de artiklar som på grund av sin legering skall ha ett sådant tillägg. Denna funktion används, när man ofta arbetar med rostfria artiklar. Tillägget ändras vid varje månadsskifte.

Uppdatera kalkylark
Efter en pris eller rabatt förändring så kan man uppdatera en tidigare gjord kalkyl med de nya priserna. Klickar man på menyn får man frågan om man även vill uppdatera nettoprissatta artiklar. Därefter stegar programmet igenom rad för rad och lägger ut de nya priserna/rabatterna.

Inläsning rabatter
Funktion för att läsa in rabatterna från leverantörens avtals fil

Inläsning nettopriser
Funktion för att läsa in ev nettopriser från leverantörens nettopris fil

Prisuppdatering från webben
Menyn länkar till leverantörens hemsida där aktuell uppdaterings fil kan laddas ned. Vid uppdateringen så byts artikelbas och bruttoprislista ut. Även programmet uppdateras till senaste versionen.
Däremot så behålls inlästa rabatter och nettopriser.

Om Prixel...
Visar datum för aktuella filer och program.

Alternativa leverantörer
Om man har installerat Prixel från flera leverantörer så visas en meny där man kan växla mellan dessa. Kalkylen uppdateras med ändrade priser när man växlar leverantör

Sök funktioner 
När Prixel öppnas så läggs ett blad till i Exelboken som innehåller flera sökfunktioner.

Sökning via artikelgrupper
I sökbladet finns alla artikelgrupper. Via dubbelklickning så kan man stega sig fram till den sökta artikeln.

Sökning via artikelnummer
Känner man till början av ett artikelnr så kan man genom att skriva in det i bladets sökruta och få upp alla artiklarnr med den början. Därefter kan man lägga till en siffra och förfina sökningen osv. En dubbelklickning på artikeln överför den till kalkylen inkl priser och rabatter.

Sökning via benämning
Skriver man in delar av benämningen i sökrutan med ett mellanslag mellan varje del så söker programmet alla artiklar som innehåller de delarna i benämningen.En dubbelklickning på artikeln överför den till kalkylen inkl priser och rabatter.Man kan överföra flera artiklar till kalkylen på en gång genom att markera artiklarna och högerklicka på någon av dem. Det kommer då upp en fråga om man vill överföra dem.
Program installation 

Nedladdning

Hämta programmet prixelkund.exe, prixelvvsc.exe eller motsvarande ifrån leverantörens hemsida. Där finns även instruktion om hur hämtning och installation bäst skall genomföras. Har man laddat ned filen så kan den installeras på följande sätt.

Installation

Installera programmet Prixelkund.exe genom att dubbelklicka på filen. Programmet installeras som en mapp C:\Prixel
Vill man lägga programmet på någon annan disk (exempelvis USB-minne eller nätverksdisk) så kan man välja det under installationen. Klicka på Browse och sök upp lämplig plats.
 Programmets funktion förändras inte, men man måste ta hänsyn till placeringen vid kommande uppdateringar.

Installation i Excel
Man kan starta Prixel på flera sätt:
 • Genom att i utforskaren dubbelklicka på filen \prixel\prixel.xla
  (exvis vid start från USB-minne)
 • Genom att lägga en genväg till \prixel\prixel.xla på skrivbordet
 • Genom att koppla Prixel som tillägg till Excel.
Att koppla Prixel som tillägg till Excel. är det bästa alternativet. Då läggs Prixel till som en meny i Excel och startar när man klickar på den. Prixel finns då alltid tillgänglig så snart man arbetar i Excel.
Installation som tillägg i Excel  
Förfarandet är olika beroende på vilken version av Excel som man har.

Excel2010-2012
 • Gå in under Arkiv välj Alternativ
 • Välj Tillägg
 • Välj Hanter Excel tillägg och klicka på gå
 • Välj Bläddra och sök upp filen C:\Prixel\Prixel.xla
  (Den kan ligga på annan disk beroende på installation)
 • Dubbelklicka på filen så visas en bock framför Prixel.
 • Tryck OK så är installationen klar.
Ligger Prixel.xla på en nätverksdisk och man kör på en bärbar PC som kopplas ifrån nätverket. I så fall hittar inte Excel Prixel och man får ett felmeddelande när Excel startas. Det klickar man sig lätt förbi.

När installationen är klar finns Prixel som en menypunkt under Exelmenyn Tillägg

  Excel2003
 • Gå in under Verktyg
 • Välj Tillägg
 • Välj Bläddra och sök upp filen C:\Prixel\Prixel.xla
  (Den kan ligga på annan disk beroende på installation)
 • Dubbelklicka på filen så visas en bock framför Prixel.
 • Tryck OK så är installationen klar.
Ligger Prixel.xla på en nätverksdisk och man kör på en bärbar PC som kopplas ifrån nätverket. I så fall hittar inte Excel Prixel och man får ett felmeddelande när Excel startas. Det klickar man sig lätt förbi.
När installationen är klar finns Prixel som en menypunkt i den vanliga Exelmenyn